< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / หนังสือชุดแบบสอนอ่าน เรื่อง ดอกรัก สัตว์แสนรู้ สำหรับชั้นประถมปีที่ 4 >

หนังสือชุดแบบสอนอ่าน เรื่อง ดอกรัก สัตว์แสนรู้ สำหรับชั้นประถมปีที่ 4

หนังสือชุดแบบสอนอ่าน เรื่อง ดอกรัก สัตว์แสนรู้ สำหรับชั้นประถมปีที่ 4

เนื้อหาอย่างย่อ

กองวิชาการกรมอาชีวะศึกษาได้เรียบเรียงหนังสืออ่านเรื่อง"ดอกรักสัตว์แสนรู้"  สำหรับเด็กประโยคประถมขึ้นอีกเล่มหนึ่ง  เพื่อให้เป็นหนังสืออ่านชุดเดียวกันกับเรื่อง" นกกางเขน"  ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้ใช้เป็นหนังสือบรรทัดฐานอยู่แล้ว  ในการเรียบเรียงหนังสือนี้ขึ้น  กองวิชาการกรมอาชีวะศึกษา  มีวัตถุประสงค์ที่จะให้นักเรียนมีหนังสืออ่านในประเทศส่งเสริมความบันเทิงใจซึ่งมีคติในทางศีลธรรม  ความเมตตา  ปราณีความรักสัตว์และรู้จักสังเกตความเป็นอยู่ของสัตว์แทรกไว้ด้วย


หมวด: หนังสือหายาก
วันที่รับเข้า: 05/03/2018