< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / ชุดเฉลยเก็งข้อสอบ 10 พ.ศ.เข้ามหาวิทยาลัย วิชาชีววิทยา >

ชุดเฉลยเก็งข้อสอบ 10 พ.ศ.เข้ามหาวิทยาลัย วิชาชีววิทยา

ชุดเฉลยเก็งข้อสอบ 10 พ.ศ.เข้ามหาวิทยาลัย วิชาชีววิทยา

เนื้อหาอย่างย่อ

การสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อในชั้นเตรียมอุดมศึกษาในสมัยนี้นั้น ต้องแข่งขันกัน อย่างชนิดที่ว่าใครดีใครได้ ใครไม่ดีก็ไป ทุกคนต้องขวนขวายผลักดันตัวเองอย่างเต็มที่ เพื่อความปรารถนาอันเดียว คือ การได้เข้าไปเรียนในสถานที่ที่ได้ชื่อว่า เป็นสถานที่ผลิตชนชั้นมันสมอง ให้แก่ประเทศชาติ เนื่องด้วยเหตุนี้เอง หนังสือเล่มนี้จึงได้ถูกจัดพิมพ์ขึ้นมา เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้เข้าสอบได้ทราบถึงแนวข้อสอบที่ออกมาคัดเลือกว่าอยู่ในแนวใด และจะทําเช่นไรเราจึงจะ สามารถผ่านข้อสอบแบบนี้ไปได้ การทําข้อสอบที่เคยออกมาแต่ละปีให้ได้หมด จะทําให้นักเรียนมีความมั่นใจในการสอบขึ้นอีกมาก นอกจากนี้ในหนังสือเล่มนี้ยังได้พิมพ์บททบทวนวิชาไว้ เพื่อเป็นเครื่องสะกิดใจเพราะตำราย่อ ๆ ให้นักเรียนได้ใช้เตือนความจำ ประกอบกับหนังสือเล่มนี้ มีครบทุกเรื่องที่จะสอบคัดเลือกจึงเท่ากับเป็นตำรารวมให้แก่นักเรียนเป็นอย่างดี ได้พยายามอย่างยิ่งที่จะไม่ให้มีการผิดพลาดเกิดขึ้น โดยเฉพาะในด้านการเรียงตัวหนังสือ ฉะนั้นไปรดตรวจทวนดูด้วย   อ่านตําราเล่มนี้บ่อย ๆ ให้เข้าใจ ตอบข้อสอบทุกข้อให้ได้ ท่องบททบทวนให้ซึ้ง แล้วนําไปตอบให้ประทับใจผู้ออกข้อสอบ เพียงเท่านี้คิดว่าคงพอทําให้นักเรียนผ่านการสอบไปได้ด้วยดี หวังว่าหนังสือเล่มนี้คงเป็นประโยชน์ให้แก่นักเรียนทุกคน


หมวด: หนังสือหายาก
วันที่รับเข้า: 05/03/2018