< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / แต่งไวยากรณ์และแปลอังกฤษสำหรับชั้นมัธยมปีที่ 6 >

แต่งไวยากรณ์และแปลอังกฤษสำหรับชั้นมัธยมปีที่ 6

แต่งไวยากรณ์และแปลอังกฤษสำหรับชั้นมัธยมปีที่ 6

เนื้อหาอย่างย่อ

ทุกคนจะต้องยอมรับว่าภาษาอังกฤษเป็นบ่อเกิดแห่งสรรพวิชาการทั้งปวง ไม่ว่าจะเป็นวิชาในด้านอักษรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือศาสตร์ทั้งหลายอื่น ผู้ที่รู้และเข้าใจซาบซึ้งใน ภาษาอังกฤษย่อมเป็นผู้ที่ได้เปรียบเสมือนหนึ่ง ถือลูกกุญแจดอกใหญ่ไว้ในกำมือ สามารถจะไขประตูวิชาได้อย่างสะดวกดาย ประเทศเรายังเป็นประเทศเล็ก เราต้องการปรับปรุงประเทศเราให้เจริญทัดเทียมกับประเทศอื่นเขา เราจึงจำต้องปรับปรุง ตัวเราเองในด้านวิชาการ กล่าวคือฝึกฝนตัวเราให้มีความรู้พอที่จะบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติได้ ภาษาอังกฤษนี่แหละจะช่วยให้ตัวเรามีความรู้ในด้านต่างๆ ฉะนั้นกระทรวงศึกษาธิการจึงเลือกเอาวิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาบังคับให้นักเรียนเล่าเรียนกัน แต่มาสมัยนี้ ตำหรับตำราในการเรียนมีไม่พอเพียง ดังนั้นข้าพเจ้าจึงเขียนตำราเล่มนี้ขึ้นตรงกับหลักสูตรมัธยมปีที่๖ ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นเครื่องช่วยเหลือให้นักเรียนไทยได้ศึกษาภาษาอังกฤษง่ายเข้าความตั้งใจของข้าพเจ้ามีอยู่เช่นนี้ ถ้าปรากฏว่าตำราของข้าพเจ้าได้ช่วยเหลือให้นักเรียนได้รับผลในการเรียนภาษาอังกฤษแล้ว ข้าพเจ้าจะรู้สึกพูมใจมาก ข้าพเจ้าก็เป็นเพียงอาจารย์สอนภาษาอังกฤษเท่านั้นซึ่งอาจมีข้อผิดพลาดบ้างตามปรกติวิสัยของ ปุถุชน เพราะฉะนั้นถ้ามีความผิดตกบกพร่องเกิดขึ้นในหนังสือนี้แล้ว ข้าพเจ้าหวังว่าท่านผู้รู้คงจะให้อภัย และขอได้โปรดชี้แจงให้ข้าพเจ้าทราบด้วย ข้าพเจ้าจะขอบคุณมาก


หมวด: หนังสือหายาก
วันที่รับเข้า: 05/03/2018