< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / แบบสอนอ่านอังกฤษ สยามนิวเซ็นจูรีย์ เล่ม 2 >

แบบสอนอ่านอังกฤษ สยามนิวเซ็นจูรีย์ เล่ม 2

แบบสอนอ่านอังกฤษ สยามนิวเซ็นจูรีย์ เล่ม 2

เนื้อหาอย่างย่อ

หนังสือเล่มนี้นอกจากเป็นแบบสอนอ่านที่ดีแล้ว ยังเป็นแบบสอนไวยากรณ์และแบบแปลอังกฤษเป็นไทยที่ดีอีกด้วย ในบทที่๑๘ หน้า๑๗ เป็นแบบหัดอ่านคำที่มีสำเนียงคล้ายการให้คล่องและให้ชัด ในบทที่๑๙ หน้า ๑๙ เป็นแบบหัดอ่านและแบบท่องศัพท์อังกฤษอย่างวิธีใหม่ที่สุดและดีที่สุด ในบทที่๒๐ หน้า ๒๑ เป็นภาษิตเตือนใจให้มันทำกิจการและหมั่นในการศึกษาวิชชา อนึ่ง เพื่อให้ผู้เรียนมีความช่ำชอง ผู้สอนควรใช้หนังสือเล่มนี้บอกคำบอก และให้ผู้เรียนเขียนลายมือจากหนังสือเล่มนี้อีกด้วยก็ยิ่งดี


หมวด: หนังสือหายาก
วันที่รับเข้า: 05/03/2018