< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / แบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ หนังสืออ่านประกอบบทละครเรื่องสุวัณณปัญญา >

แบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ หนังสืออ่านประกอบบทละครเรื่องสุวัณณปัญญา

แบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ หนังสืออ่านประกอบบทละครเรื่องสุวัณณปัญญา

เนื้อหาอย่างย่อ

บทละครเรื่อง "สุวัณณปัญญา " ซึ่งหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ประพันธ์กรมวิชาการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรใช้เป็นแบบเรียนประกอบสำหรับชั้นมัธยมวิสามัญ ปีที่ ๔,๕ และ๖ จึงได้จัดพิมพ์ขึ้นโดยผู้ประพันธ์ได้มอบลิขสิทธิ์บทละครเรื่องนี้ให้กระทรวงศึกษาธิการ


หมวด: หนังสือหายาก
วันที่รับเข้า: 05/03/2018