< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / แบบสนทนาภาษาอังกฤษ เล่ม 1 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 >

แบบสนทนาภาษาอังกฤษ เล่ม 1 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

แบบสนทนาภาษาอังกฤษ เล่ม 1 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เนื้อหาอย่างย่อ

การเจรจาคือการแสดงความคิดและสิ่งที่ได้พบเห็นออกเป็นคำพูด ถ้าคำพูดไม่กล่าวติดต่อกันออกมาเราจะแสดงความคิดเห็นและสิ่งที่ได้พบเห็นให้เร็วๆไม่ได้ เมื่อเรายังเยาว์อยู่ เราหัดพูดภาษาของเราเองโดยการเลื่อนแบบผู้ใหญ่ที่พูดได้ดีกว่าเรา ในทำนองเดียวกันเราก็อาจเรียนภาษาต่างประเทศได้ด้วยการหัดพูดภาษานั้นตามอย่างผู้ที่เป็นเจ้าของภาษาพูด หนังสือชุด๔เล่ม อันมีเล่มนี้เป็นเล่มต้น จะเป็นโอกาสให้นักเรียนหัดพูดได้ดังที่กล่าวมาแล้ว (หนังสือนี้อาจใช้ได้ดังนี้) ๑. ระหว่างครูและนักเรียนคนใดคนหนึ่ง ๒. ระหว่างครูและนักเรียนทั้งชั้น ๓. ระหว่างนักเรียนสองคนโดยมีการแสดงท่าประกอบ ๔. ระหว่างนักเรียนผู้ปรารถนาที่จะหัดพูดโดยไม่มีครูสอน


หมวด: หนังสือหายาก
วันที่รับเข้า: 04/03/2018