< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / เราขาคณิตสำหรับชั้นมัธยมปีที่ 6 >

เราขาคณิตสำหรับชั้นมัธยมปีที่ 6

เราขาคณิตสำหรับชั้นมัธยมปีที่ 6

เนื้อหาอย่างย่อ

หลังมหายุทธสงครามครั้งที่ 2 ทุกประเทศได้พยายามบูรณะและส่งเสริมความเจริญทั้งในทางวัตถุและจิตใจโดยเฉพาะในด้านการศึกษาของอารยประเทศ นับว่าก้าวไปไกลทีเดียวประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงของเราอาทิเช่นจีนก็ได้ปรับปรุงการศึกษาเป็นการใหญ่ไม่แต่    ชนซึ่งอยู่ภายในประเทศเท่านั้นแม้แต่จีนซึ่งอยู่พ้นทะเลทั้งหลายรัฐบาลจีนก็ยังถือเป็นภารกิจที่จะต้องรับผิดชอบในเรื่องการศึกษาเล่าเรียนแก่คนในชาติของเขาทั้งนี้ก็เพราะการศึกษาเป็นบ่อเกิดแห่งความเฉลียวฉลาดที่มนุษย์ทุกวันนี้จะต้องแข่งขันกันทุกวิถีทาง ใครมีสมองดีย่อมไปได้ไกลกว่า ข้าพเจ้ามีความเห็นพ้องกับพระดำริของพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าธานีนิวัติอดีตเสด็จเสนาบดีกระทรวงศึกษาธิการว่าข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการและนอกกระทรวงควรช่วยกันแต่ง ตำราศิลปะวิทยาเป็นภาษาไทยให้มากที่สุดที่จะเป็นได้เพราะตำราภาษาไทยเท่าที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้จัดว่าไม่เพียงพอกับปริมาณของนักเรียนเลย บริษัทประชาช่างจำกัด ควรได้รับอนุโมทนาในกุศลธรรมด้านการศึกษาของประเทศไทย พยานหลักฐานอันนี้คือขนาด เดือนบุนนาครัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวตอบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อคราวที่ฝ่ายค้านเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเมื่อวันที่  19-22 พฤษภาคมพ.ศ. 2490 ในหัวข้อเรื่องการศึกษาตอนหนึ่งมีใจความสำคัญดังนี้ในด้านเอกชนที่มีส่วนช่วยเหลือในทางพิมพ์ตำราอย่างสำคัญก็คือบริษัทประชาช่างจำกัดซึ่งนับว่าเป็นการผ่อนภาระของกระทรวงศึกษาธิการได้ไปทางหนึ่ง เนื่องด้วยเหตุดังกล่าวแล้วเมื่อผู้จัดการบริษัทได้ขอร้องให้ข้าพเจ้าเรียบเรียงตำราเรขาคณิตขึ้นข้าพเจ้าจึงรับทำด้วยความเต็มใจด้วยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักสำคัญข้าพเจ้าได้นำประวัติหรือบ่อเกิดแห่งวิชาเรขาคณิตมากล่าวไว้เพื่อนักเรียนจะได้ทราบถึงความเป็นมาของวิชาคณิตศาสตร์แขนงนี้และความยากลำบากของนักปราชญ์ที่ต้องเผชิญต่อความไม่เห็นพ้องด้วยของผู้มีอำนาจในบ้านเมืองอันเป็นเครื่องประดับความรู้ให้นักเรียนเกิดความนึกคิดหาประโยชน์ไปด้วยในตัวหวังว่าแบบเรียนเรขาคณิตชั้นมัธยมปีที่ 6 ของข้าพเจ้านี้คงจะจำความพอใจให้แก่ท่านครูอาจารย์ตลอดจนนักเรียนทั้งหลายโดยทั่วกัน


หมวด: หนังสือหายาก
วันที่รับเข้า: 04/03/2018