< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / แบบเรียนภาษาไทย หนังสืออ่านบทละครพูด เรื่องโพงพาง >

แบบเรียนภาษาไทย หนังสืออ่านบทละครพูด เรื่องโพงพาง

แบบเรียนภาษาไทย หนังสืออ่านบทละครพูด เรื่องโพงพาง

เนื้อหาอย่างย่อ

หนังสือบทละครพูดเรื่อง "โพงพาง"นี้เป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีสำนวนดีเนื้อเรื่องคมคายควรถือเป็นหลักแห่งการประพันธ์บทละครพูดได้เป็นอย่างดี เรื่องนี้นอกจากได้รับความสนุกเพลิดเพลินจากท้องเรื่องแล้ว ยังเป็นคติให้สังเกตความไหวพริบ ความรู้เท่าทันถึงกลอุบาย ซึ่งฝ่ายศัตรูได้ แสร้งสรรค์ปั้นขึ้น และรู้จักว่าเขาปฏิบัติการณ์อย่างไรต่อเหตุการณ์นั้นไ และได้ผลอย่างไรการใช้วิธีสอนโดยฝากจรรยา หรือการปลูกปัญญาไว้ในเรื่องนิยาย หรือถึงกับปรุงแต่งขึ้นจนเป็นบทละครเช่นนี้ ได้ปฏิบัติได้ทำกันมาแล้วทุกชาติทุกภาษา และไม่ฉะเพาะแต่สมัยปัจจุบัน แม้สมัยโบราณนักปราชญ์ก็ได้ทำกันมาแล้วเป็นอันมาก เช่นที่เรียกว่าเรื่องชาดกเป็นต้น การจำว่าบุคคลนั้นไฉลาดหรือไหวพริบดีอย่างนั้นๆ ด้วยวิธีเช่นนี้ย่อมง่ายและดูดดื่มกว่าที่จะให้จำว่า ความฉลาดหรือไหวพริบดีคืออย่างนั้นอย่างนี้ กระทรวงธรรมการเห็นประโยชน์ดังว่ามา จึงขอพระราชทาน พระบรมราชานุญาตพิมพ์บทละครเรื่องนี้ขึ้นใช้เป็นหนังสือแบบเรียนสำหรับชั้นมัธยมตอนต้น


หมวด: หนังสือหายาก
วันที่รับเข้า: 04/03/2018