< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / แบบเรียน หลักอ่านฉันท์และตัวอย่าง >

แบบเรียน หลักอ่านฉันท์และตัวอย่าง

แบบเรียน หลักอ่านฉันท์และตัวอย่าง

เนื้อหาอย่างย่อ

การอ่านฉันท์เป็นทำนองเสนาะนั้น มีหลักมาตาม โศลกในภาษาบาลีและสันสกฤต ทำนองอ่านฉันท์หรือสวดคำฉันท์เป็นเช่นดุริยางค์ฉันสูงมาแต่ดึกดำบรรพ์ นิยมใช้สวด ขับกล่อมหรืออ่านประกาศสั่งเวย ในเมื่อทำการมงคลและพระราชพิธีต่างๆ ตลอดจนการพากย์โขนเล่นการมหรสพ ณปัจจุบันนี้ก็ยังคงใช้อยู่ในพระราชพิธีฉัตรมงคลสมโภชพระมหาเศวตฉัตร และเมื่อเวลา พระมหากษัตริย์ทรงเครื่องใหญ่เป็นต้น หนังสือคำฉันท์เรื่องต่างๆพิมพ์อยู่ในเวลานี้ เป็นของท่านกวีที่มีความรู้ความสามารถและร้อยกรองขึ้นไว้ ประกอบไปด้วยอักษรศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และคติธรรมประจำอยู่แทบทุกเรื่อง สมที่จะเป็นวรรณคดีสำหรับการศึกษา แทนที่จะอ่านฟังหรือเราเรียนจำเป็นต้องรู้หลักลักษณะฉันท์และการอ่านให้เข้าจังหวะวรรคตอนตามทำนองเสนาะ จึงจะสงเคราะห์ให้เข้าใจแจ่มแจ้งได้ หนังสือแบบเรียนหลักอ่านฉันท์และตัวอย่างนี้ได้รวบรวมขึ้นไว้เพื่อความมุ่งหมายดังกล่าวข้างต้นนี้ และได้นำตัวอย่าง ในหนังสือคำฉันท์ต่างๆมาวางเป็นแบบไว้ เพื่อนำทาง ชักจูงให้ไปเสาะหาหนังสือนั้นๆ มาอ่าน เพิ่มความรู้ความชำนาญสืบไป อนึ่ง แบบเรียนหลักอ่านฉันท์และตัวอย่างนี้ ข้าพเจ้าผู้รวบรวมได้เล่าเรียนมาจาก หลวงธรรมาภิมณฑ์ (ถึก จิตรกถึก) อาจารย์ของข้าพเจ้า และก่อนหน้าที่จะพิมพ์หนังสือนี้พระอุปกิตศิลปสาร(นิ่ม กาญจนาชีวะ) เปรียญปลัดกรมตำรากระทรวงธรรมการ ก็ได้กรุณาตรวจแก้ให้จนตลอดข้าพเจ้าขอจารึกอุปการะคุณของท่านทั้งสองนี้ไว้นิรันดร


หมวด: หนังสือหายาก
วันที่รับเข้า: 04/03/2018