< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / แบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ หนังสือสอนพระพุทธศาสนาสำหรับเด็ก เรื่อง อริยทรัพย์ >

แบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ หนังสือสอนพระพุทธศาสนาสำหรับเด็ก เรื่อง อริยทรัพย์

แบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ หนังสือสอนพระพุทธศาสนาสำหรับเด็ก เรื่อง อริยทรัพย์

เนื้อหาอย่างย่อ

หนังสือนี้เดิมเตรียมจะแจกในงานวิสาขบูชาเหมือนในปีที่แล้วมาแต่เกิดมีการติดขัดขึ้นบางอย่างจึงต้องล่าช้ามา เหตุที่ติดขัดนั้นคือในชั้นต้นผู้ที่ส่งหนังสือเข้าประกวดมีความเข้าใจผิดกันขึ้น ความเข้าใจผิดนี้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าข้าพเจ้าเป็นต้นเหตุอยู่บ้างคือในคำนำหนังสือเล่มก่อนเรื่อง "ศาสนคุณ" ที่ได้รับรางวัลนั้นข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ว่า หนังสือเล่มนั้นเป็นตัวอย่างของหนังสือที่ต้องการด้วยเหตุนี้เองผู้ที่ส่งประกวดในปีนี้จึงแต่งเรื่องส่งขึ้นมาเป็นแบบเดียวกับหนังสือศาสนคุณนั้นทั้งหมด กรรมการผู้ตัดสินเห็นว่าเป็นหนังสือที่ซ้ำกันไปไม่ควรได้รางวัลจึงเป็นอันประกาศให้ประกวดกันใหม่ ยกทำข้อหนึ่งขึ้นให้บรรยาย การที่ข้าพเจ้ากล่าวว่าหนังสือศาสนคุณเป็นตัวอย่างนั้น ไม่ได้หมายความว่าต้องการแต่เฉพาะหนังสือเรื่องนั้นข้าพเจ้าหมายถึงวิธีแต่งที่เข้าใจง่ายอย่างนั้น ส่วนเนื้อเรื่องนั้นย่อมควรยักย้ายไปต่างๆจึงจะเป็นประโยชน์ ผู้ที่จะแต่งไม่ควรลืมความมุ่งหมายที่ข้าพเจ้าได้ชี้แจงไว้แล้วว่ามีความประสงค์ให้บิดามารดาของเด็กมีหนังสือตำราทางพระพุทธศาสนาอย่างง่ายๆ สำหรับสอนบุตรหลานเพราะมิฉะนั้นยิ่งมีหลายอย่างหลายเรื่อง ก็ยิ่งเป็นประโยชน์มากจะมีแต่เรื่องเดียว เป็นแต่เปลี่ยนวิธีแต่งนิดหน่อยยอมไม่ได้ประโยชน์เพียงพอ การที่ราชบัณฑิตยสภาตกลงจะยกทำขึ้นหมวดหนึ่งหรือข้อหนึ่งขึ้นให้แต่งบรรยายแข่งขันกันอย่างนี้คงจะสำเร็จประโยชน์ดีเหมือนความประสงค์ของข้าพเจ้า การประกวดคราวนี้เมื่อให้แต่งเรื่องอริยทรัพย์นี้ มีผู้เข้าประกวดน้อยเพราะเป็นเวลาที่กระชั้นเสียแล้ว ข้าพเจ้าหวังในคราวหน้าจะมีผู้ประกวดเป็นจำนวนมาก ข้าพเจ้าได้ทราบว่าหนังสือส่วนมากที่ส่งเข้าประกวดนั้นมักจะบกพร่องในเรื่องภาษาที่ใช้นั้นมันจะยากเกินไปไม่ตรงความมุ่งหมายที่จะให้เด็กอายุ 10 ขวบเข้าใจ ข้าพเจ้าต้องกล่าวอีกทีว่าหนังสือเล่มนี้ก็เป็นตัวอย่างอีกว่าที่เรียกว่า ให้เด็ก 10 ขวบเข้าใจนั้นคืออย่างไร แต่ไม่แปลว่าจะต้องใช้สำนวนหรือวิธีแต่งอย่างนี้เสมอไปควรยักเยื้องไปต่างๆแต่ให้เข้าใจง่ายเป็นสำคัญ เมื่อพูดถึงเรื่องเข้าใจยากหรือง่ายขึ้นแล้วย่อมมีปัญหาอันหนึ่งซึ่งผู้แต่งหนังสือสอนเด็กคงจะต้องถามตนเองคือจะควรใช้ศัพท์ ภาษาบาลีบ้างหรือไม่เพียงไรในข้อนี้ข้าพเจ้าเห็นว่าจำต้องใช้เพราะจะต้องสอนให้เด็กรู้จักศัพท์เหล่านั้นด้วย จะแปลออก เป็นไทยทั้งหมด อาจเป็นการบกพร่องในทางสอนอย่างหนึ่งก็ได้ เพราะการใช้ศัพท์เป็นของสะดวกไม่ว่าวิชาใดใดก็ต้องมีศัพท์พิเศษสำหรับวิชานั้นเพราะให้ความสะดวกที่มักจะสั้นและถ้าเข้าใจ ซึมซาบแล้ว ก็ใช้แทนคำอธิบายยาวยาวได้ถ้าไม่ใช้ จะต้องพูดอ้อมค้อมร่ำไปการสอนพระพุทธศาสนาก็จำเป็นที่จะต้องสอนให้เด็กรู้จักศัพท์ที่ใช้ในพระพุทธศาสนาเสียให้ซึมซาบด้วย จึงควรใช้แต่จะต้องอธิบายให้ชัดเจนแจ่มแจ้งในหนังสือเล่มนี้มีตัวอย่างวิธีอธิบายศัพท์อยู่แล้วซึ่งข้าพเจ้าเห็นว่าชัดเจนดี ถ้าดำเนินคล้ายอย่างนี้ก็ไม่น่าจะมีข้อขัดข้องในการที่จะใช้ศัพท์ภาษาบาลีในหนังสือที่จะแต่งกันต่อไป ข้าพเจ้าขอขอบใจและอนุโมทนาในกุศลเจตนาของผู้ตีแต่งหนังสือเล่มนี้ ข้าพเจ้าหวังว่าผู้ที่ได้รับหนังสือเล่มนี้จะบริบูรณ์ด้วย อริยทรัพย์ อันเป็นทางที่จะนำความสุขมาสู่ตนเป็นอย่างดี และอาจนำ โภคทรัพย์ มาให้ด้วยก็ได้ขอจงมีความสุขสมบูรณ์ทั่วกันเทอญ


หมวด: หนังสือหายาก
วันที่รับเข้า: 04/03/2018