< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / ตุ้มเรียนภาษาไทยอย่างไร >

ตุ้มเรียนภาษาไทยอย่างไร

ตุ้มเรียนภาษาไทยอย่างไร

เนื้อหาอย่างย่อ

หนังสือเรื่อง "ตุ้มเรียนภาษาไทยอย่างไร" ของอาจารย์ส่องแสง เมฆสวรรค์เล่มนี้ อาจารย์ส่องแสงได้เขียนขึ้นตามคำปรารภของอาจารย์ใหญ่โรงเรียนประถมสาธิตฯ ว่าอยากให้อาจารย์ส่องแสงเขียนเรื่องเกี่ยวกับการสอนภาษาไทยตามที่อาจารย์ส่องแสงได้ใช้สอนและให้อ่านสนุกได้วย อาจารย์ส่องแสงได้ทำการสอนภาษาไทยชั้นเด็กเล็กและชั้นประถมปีที่ ๑ มาแล้วเรื่อง "ตถ้มเรียนภาษาไทยอย่างไร"คงเป็นแนวทางให้คุณพ่อคุณแม่ของนักเรียน ตลอดจนนิสิตและนักศึกษาได้หลักและวิธีการสอนภาษาไทยที่ดีไปใช้ได้ การแนะนำช่วยเหลือส่งเสริมการเรียนภาษาหรือวิธีสอนถ้ามีวิธีการที่ดีและถูกต้องแล้ว เด็กย่อมจะเรียนได้ดีได้เร็ว สนุกสนานและเพลิดเพลินด้วย สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนประถมสาธิตฯ ขอขอบคุณอาจารย์ส่องแสงที่ให้สมาคมจัดพิมพ์หนังสือเรื่อง "ตุ้มเรียนภาษาไทยอย่างไร" ขึ้นจำหน่าย เพื่อนำผลกำไรสมทบทุนสร้างสระว่ายน้ำ โรงเรียนประถมสาธิตวิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร


หมวด: หนังสือหายาก
วันที่รับเข้า: 04/03/2018