< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / แบบเรียนภาษาไทย นิทานอีสป >

แบบเรียนภาษาไทย นิทานอีสป

แบบเรียนภาษาไทย นิทานอีสป

เนื้อหาอย่างย่อ

หนังสือนิทานอีสปเล่มนี้พระเจ้าบรมวงเธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพเริ่มเป็นผู้ทรงแนะนำให้ข้าพเจ้าแต่งขึ้น ให้ใช้ภาษาง่ายง่ายและประโยคสั้นสั้นสำหรับเด็กในชั้นมูลศึกษาจะได้ใช้เป็นแบบสอนอ่านในเมื่อเรียนแบบเรียนมูลศึกษาจบเล่มแล้ว ธรรมเนียมหนังสือที่เป็นแบบสอนอ่านอย่างดีไม่ว่าจะแต่งขึ้นในภาษาใดๆย่อมเพ่งประโยชน์อยู่สองอย่าง อย่างหนึ่งเพื่อให้มีความรู้ในวิชาหนังสือดีขึ้นเช่นให้อ่านหนังสือคล่องให้อ่านถูกระยะวรรคตอน ให้ทั้งผู้อ่านและผู้ฟังเข้าใจความได้ชัดเจนกลับให้จำตัวสะกดการันต์และถ้อยคำสำนวนที่ดีได้เป็นต้น อีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นข้อสำคัญยิ่งและซึ่งครูมักจะละเลยกันเสียมากก็คือเพื่อให้นักเรียนได้ใช้ปัญญาความคิดที่จะติตรองตามเนื้อเรื่องที่ได้อ่านแล้วให้เห็นประจักษ์ขึ้นในใจตนเอง ว่าภาษิตที่ท่านกล่าวไว้ล้วนเป็นของดีและถ้าต้นประพฤติตามก็จะได้รับผลประโยชน์ด้วยกันทุกคนไม่เลือกนะว่าผู้ใด ความเพ่งประโยชน์ในข้อสองนี้ ถ้าครูจะปฏิบัติให้สำเร็จได้ดังประสงค์ ก็มีข้อที่จะแนะนำอยู่บ้างคือเมื่อนักเรียนอ่านบทใดไปแล้วอย่าให้ครูถือว่าเป็นเสร็จธุระของตนแต่เพียงเท่านั้น จงอุตส่าห์ซักถามสะกัดสะแกงให้นักเรียนคิดตอบตามเนื้อเรื่องได้โดยอนุมัติของตนเอง เช่นนิทานเรื่องราชสีห์กับหนูเมื่อปั่นให้นักเรียนในชั้นอ่านเป็นตอนๆจนจบแล้ว ครูควรให้นักเรียนคนหนึ่งลุกขึ้นเล่าให้ฟังจนตลอดเรื่องแล้วถามนักเรียนเป็นคนๆไปว่าราชสีห์ที่ไหนรูปนั้นหน้าตาเป็นอย่างไร เขี้ยวเล็บเป็นอย่างไรถ้าเด็กไปพบเข้าตามทางสักตัวหนึ่งจะทำอย่างไร ส่วนหนูนั้นใครๆก็รู้จัก ที่บ้านใครมีหนูชุมบ้างหีบไม้หนาๆและพื้นกระดานแข็งๆทำไมหนูจึงทะลุลอดเข้าไปได้ ฝันหนูเป็นอย่างไรราชสีห์โกรธหนูเมื่อแต่คบหนูไว้ได้แล้วทำไมจึงปล่อยตัวไปเสียใจคอราชสีห์เป็นอย่างไรถ้าราชสีห์ฆ่าหนูเสียในเวลาโกรธ เมื่อมาถึงคราวที่ราชสีห์ติดบ่วงแล้วต้องอับจนเข้าดังนี้ราชสีห์จะเป็นอย่างไรใจคอหนูเป็นอย่างไรดังนี้เป็นต้น ในที่สุดนี้ข้าพเจ้าถือเป็นโอกาสขอแจ้งว่าพระเดชพระคุณเสด็จในกรมพระที่ได้ออกพระนามมาแล้วได้ทรงพระกรุณาแก่ข้าพเจ้าเป็นพิเศษคือ ได้ทรงเป็นพระธุระช่วยแนะนำตรวจแก้และตัดเติมแบบสอนอ่านเล่มนี้โดยพระองค์เองทุกๆบททุกๆตอนจนตลอดเล่ม พระเดชพระคุณเป็นล้นเกล้าหาที่สุดมิได้


หมวด: หนังสือหายาก
วันที่รับเข้า: 04/03/2018