< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / แบบหัดพูดภาษาญี่ปุ่น Japanese conversation >

แบบหัดพูดภาษาญี่ปุ่น Japanese conversation

แบบหัดพูดภาษาญี่ปุ่น Japanese conversation

เนื้อหาอย่างย่อ

ข้าพเจ้าเห็นว่ามีผู้นิยมพูดภาษาญี่ปุ่นกันมาก จึงได้คิดเรียบเรียงขึ้น และการเรียบเรียงนี้ก็ได้พยายามหาถ้อยคำที่ใช้กันมาก กับพยายามค้นหาคำง่ายๆ มารวบรวมไว้ เพื่อสะดวกแก่ผู้เรียนพูด หรือมีความสนใจอยากจะพูดจากการอ่านตำรา ซึ่งเป็นวิธีง่ายที่สุด ข้าพเจ้าหวังว่าถ้อยคำสำนวนในแบบสนทนานี้ อาจผิดเพี้ยนไปทางสำเนียงหรือเสียงบ้าง เช่น Go เป็นโงะ หรือโก โงะฮัง (รับประทานข้าว) บางคนก็อ่านว่าโกฮัง หรือโกะฮัง ดังนี้เป็นต้น ฉะนั้นทุกสิ่งจึงอยู่ที่การได้เคยพูดอยู่เสมอและพยายามได้ไต่ถามคนที่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาบ้างแล้ว นอกจากนั้นยังมีเสียง  U (อิ +อุ ) ซึ่งเป็นที่ฉงนในสำเนียงอยู่บ้าง


หมวด: หนังสือหายาก
วันที่รับเข้า: 04/03/2018