< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / วิทยาการ ชั้นประถมปีที่ 3 >

วิทยาการ ชั้นประถมปีที่ 3

วิทยาการ ชั้นประถมปีที่ 3

เนื้อหาอย่างย่อ

ในการรวบรวมธรรมวิทยาการชั้นประถมปีที่ 3 ขึ้นนี้ข้าพเจ้าได้ทำตรงตามหลักสูตรใหม่ทุกเรื่องและทุกหัวข้อ เพราะวางความสะดวกให้แก่นักเรียนที่จะได้เตรียมตัวไว้ตอบคำถามในคราวสอบไล่ ใช้คำพูดง่ายๆและสั้นๆจัดแบ่งเป็นบทบทเพื่อช่วยความจำของนักเรียนเพราะการจัดเป็นบทบทนักเรียนย่อมจำได้ง่ายว่าบทนั้นบทนี้มีเรื่องอะไรบ้างกับทั้งมีข้อความมีข้อควรจำและคำถามไว้ท้ายบททุกบทเพื่อให้นักเรียนเมื่อได้เรียนไปรับบทหนึ่งๆ จะได้หัดตอบคำถามฝึกหัดความจำไปในตัวด้วยอนึ่งการสอนวิทยาการหากคุณครูทุกคนต้องการจะให้นักเรียนได้รับผลอย่างจริงจังตามความมุ่งหมายแล้วข้าพเจ้าขอวิงวอนให้คุณครูผู้สอนได้เตรียมเครื่องใช้ในบทนั้นๆ  มาให้นักเรียนดูและสัมพันธ์ด้วยจะทำให้นักเรียนได้รับผลในการสอนดียิ่งขึ้นข้าพเจ้าขอขอบคุณบรรดาท่านเจ้าของตำราต่างๆ ที่ข้าพเจ้าได้ใช้ค้นคว้านำมาประกอบทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นจนสำเร็จไวด้วยความเคารพอย่างสูงทุกท่าน


หมวด: หนังสือหายาก
วันที่รับเข้า: 04/03/2018