< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / แบบเรียนภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ชั้นประถมปีที่ 4 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษา >

แบบเรียนภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ชั้นประถมปีที่ 4 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษา

แบบเรียนภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ชั้นประถมปีที่ 4 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษา

เนื้อหาอย่างย่อ

หนังสือภูมิศาสตร์-ประวัติศาสตร์ชั้นประถมปีที่๑,,๓ และ๔ ชุดนี้ได้ปรับปรุงแก้ไขจากหนังสือ "ความรู้เรื่องเมืองไทย" ชั้นประถมปีที่ ๑,,๓และ๔ ซึ่งครูจำลอง สง่ามั่งคั่ง เรียบเรียง และไทยวัฒนาพานิชได้พิมพ์จำหน่ายแพร่หลายมาแต่ปีพ.ศ.๒๔๘๙ การที่ได้ปรับปรุงแก้ไขข่าวนี้มีข้อสำคัญที่ยึดเป็นหลักคือ ๑. ปรับปรุงให้หัวข้อและเนื้อเรื่องตรงตามหลักสูตรประถมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งประกาศใช้ใหม่ในพ.ศ.๒๔๙๑ ๒. จัดลำดับหัวข้อและเนื้อเรื่องแต่ละชั้นใหม่ให้เหมาะสมกับหลักสูตรใหม่ดังกล่าวแล้ว หวังว่าหนังสือชุดใหม่นี้จะเป็นประโยชน์แก่การศึกษาตามสมควร


หมวด: หนังสือหายาก
วันที่รับเข้า: 04/03/2018