แบบเรียนภาษาอังกฤษ แต่งและไวยากรณ์ เล่ม 4 สำหรับชั้นมัธยมตอนต้น ปีที่ 4

เนื้อหาอย่างย่อ

แบบเรียนภาษาอังกฤษเล่มนี้ ต่อจากที่ข้าพเจ้าทำไว้แล้วสามเล่มซึ่งได้ใช้กันทั่วไปในชั้นมัธยมตอนต้นปีที่๑,๒ และ๓ กลับในชั้นต้นต้นของโรงเรียนที่สอนในเวลาพิเศษ ทั้งเล่มเต็มไปด้วยตำราไวยากรณ์เพราะมีความมุ่งหมายให้นักเรียนที่กำลังจะเรียนชั้นสูงขึ้นไป ทำ parsing (กระจาย) ได้อย่างละเอียดข้าพเจ้าได้กะชั้นที่จะใช้หนังสือเล่มนี้ไว้คือชั้นมัธยมตอนต้นปีที่๔ และมัธยมตอนปลายปีที่๑ ด้วย ข้าพเจ้าขอแนะนำผู้สอนตามหนังสือเล่มนี้ว่าในการยกตัวอย่างประโยคสำหรับให้นักเรียนดูไม่ควรใช้ประโยคยากๆ ควรใช้แต่ประโยคที่นักเรียนเคยพบเห็นอยู่เสมอทั้งนี้เพื่อมิให้เป็นการที่เรียกว่าเอาอิฐหนักๆ บรรจุลงในหาบที่มีกำลังน้อย


หมวด: หนังสือหายาก
หมวดรอง: -
วันที่รับเข้า: 03/03/2018