เลขเร็ว

เนื้อหาอย่างย่อ

การสอนคำนวณวิธีทุกอย่างในวิธีนี้ มีความปราร์ถนาจะสอนให้คิดได้รวดเร็วเปนสำคัญส่วนหนึ่ง ยิ่งการศึกษาได้เป็นเครื่องอุดหนุนการค้าขายของประเทศ การคิดรวดเร็วก็ยิ่งจำเป็นมากขึ้น เหตุฉะนั้นวิธีสอนในทิศตะวันตกจึงได้ทิ้งรูปเดิม และเปลี่ยนไปมากแล้ว แต่วิธีเลขของเรายังติดแบบเก่าอยู่ ที่ควรคิดเลขน้อยก็ต้องคิดเลขมาก ที่ควรตัดทางลัดก็ต้องไปทำทางอ้อม เพราะไม่รู้จักพลิกแพลงหาวิธีใหม่ คงยืนตามแบบเก่าอยู่ร่ำไป เหตุฉะนั้นจึงได้คิดทำเลขเร็วนี้ขึ้น เพื่อให้เป็นหนทางสำหรับครูได้ช่วยกันแก้วิธีสอนเลขของเราให้ทันสมัย เชื่อว่าการสอบไล่ก็คงอนุโลมตามนี้  ในที่ใดซึ่งต้องการสำแดงวิธีให้ผู้สอบเข้าใจก็สำแดงวิธีด้วย แต่คงตั้งเลขคิดทางลัดให้ทั้งสิ้น ถ้าเลขใดจะคิดให้สั้นและง่ายได้ไปคิดให้ยาวและยาก กลับจะเสียหนทางและถูกหักคะแนน


หมวด: หนังสือหายาก
วันที่รับเข้า: 03/03/2018