< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / ถาม-ตอบ วิทยาศสตร์ ป.5 >

ถาม-ตอบ วิทยาศสตร์ ป.5

ถาม-ตอบ วิทยาศสตร์ ป.5

เนื้อหาอย่างย่อ

เนื่องด้วยกระทรวงศึกษาธการได้เปลี่ยนหลักสูตรใหม่และมีข้อสอบแบบต่างๆไม่เหมือนเดิมฉะนั้นข้าพเจ้าจึงได้รวบรวมคำถาม-คำตอบแบบปรนัยและแบบอัตนนัยไว้ให้ตรงตามหลักสูตรใหม่เพื่อเป็นแนวทางของผู้สอนสำหรับเตรียมดูก่อนสอบและผู้สอบได้เป็นแนวทางในการออกข้อสอบด้วยข้าพเจ้าหวังว่าหนังสือเล่มนี้คงให้ประโยชน์แก่ท่านบ้างอนึ่งหนังสือเล่มนี้หากขาดตกบกพร่องประการใดหวังว่าท่านผู้รู้คงให้คำแนะนำข้าพเจ้าจะของพระคุณและน้อนรับไว้ด้วยความขอบคุณยิ่งเพื่อแก้ไขในการพิมพ์ครั้งต่อไป.


หมวด: หนังสือหายาก
วันที่รับเข้า: 03/03/2018