< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / วาดเขียน ชั้นประถมปีที่ 1 >

วาดเขียน ชั้นประถมปีที่ 1

วาดเขียน ชั้นประถมปีที่ 1

เนื้อหาอย่างย่อ

การรวบรวมแบบฝึกหัดวาดเขียนชั้นประถมปีที่ 1-4 นี้ขึ้นเพื่อจะจัดวางแนวการสอนและการเรียนวาดเขียนชั้นต้นๆให้ได้ตามแนวเดียวกันกับหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการและเพื่อให้ติดต่อกันตลอดไปจนถึงมัธยม 1-3 ด้วยการสอนวาดเขียนในชั้นประถมเป็นการยากมากที่จะให้เด็กเล็กๆสนใจในวิชานี้แม้นว่าเราครูผู้สอนจะมุ่งหวังแต่หลักวิชาแท้ๆแล้วก็เป็นการยากทีเดียวเด็กๆจำเป็นต้องหาเครื่องจูงใจให้มากๆ ต้องให้การเรียนเต็มไปด้วยการเพลิดเพลินฉะนั้นการสอนในชั้นประถม 1 - 4 นี้ข้าพเจ้าจึงได้ใช้หลักและวิธีที่จะทำให้เด็กๆมีความสนใจในการเรียนวิชาวาดเขียนนี้อย่างระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งวิชาวาดเขียนเป็นวิชาที่มุ่งหวังให้ผู้เรียนเป็นผู้รักสวยรักงามและเป็นผู้มีระเบียบเรียบร้อยใจเย็นสุขุมละเอียดถี่ถ้วนดังนั้นข้าพเจ้าจึงได้รวบรวมแบบฝึกหัดแบบหัดวาดเขียนมีขึ้นมุ่งหวังจะให้อนุชนของชาวไทยมีความเป็นระเบียบและสวยรักงามดังกล่าวหากว่าแบบฝึกวาดเขียนชั้นประถมของข้าพเจ้านี้มีประโยชน์แก่อนุชนแล้ว  ขอมุ่งเจตนาดีแก่การศึกษาของชาติด้วย


หมวด: หนังสือหายาก
หมวดรอง: -
วันที่รับเข้า: 03/03/2018