< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / วิทยาศาสตร์มัธยมต้น เล่ม 2 แต่งตามหลักสูตรใหม่ >

วิทยาศาสตร์มัธยมต้น เล่ม 2 แต่งตามหลักสูตรใหม่

วิทยาศาสตร์มัธยมต้น เล่ม 2 แต่งตามหลักสูตรใหม่

เนื้อหาอย่างย่อ

วิทยาศาสตร์มัธยมต้นเล่ม 2 ได้พิมพ์ขึ้นครั้งแรก เมื่อต้นปี พ.ศ. 2480 แต่ในครั้งนั้นพิมพ์รวมกันเป็นเล่มเดียวทั้งสามเล่ม และในครั้งที่ 2 ได้พิมพ์โดยแบ่งออกเป็นสามเล่ม ใช้เล่มละชั้น  ความสะดวกของวิทยาศาสตร์ชุดนี้ คงเกิดขึ้นแก่บรรดาครูและนักเรียนบ้าง จึงจำหน่ายได้หมดอีกในระยะเวลาสองสามเดือน ในการพิมพ์ครั้งนี้ได้ จัดการแก้ไขสิ่งที่บกพร่องได้พบขึ้นอีก ทำให้มีครบบริบูรณ์ยิ่งขึ้น


หมวด: หนังสือหายาก
วันที่รับเข้า: 03/03/2018