< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / Comprehension II สำหรับนักเรียนเตรียมอุดมศึกษาปีที่ 2 >

Comprehension II สำหรับนักเรียนเตรียมอุดมศึกษาปีที่ 2

Comprehension II สำหรับนักเรียนเตรียมอุดมศึกษาปีที่ 2

เนื้อหาอย่างย่อ

Comprehension II ฉบับนี้ ประกอบด้วยบทความที่รวบรวมและดัดแปลงจากข้อสอบกลางปี และข้อสอบประจำปีของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ตั้งแต่ปี พ.. 2497 จนถึงปี พ.. 2504 เพื่อช่วยการเรียนและการสอนภาษาอังกฤษในชั้นเตรียมอุดมศึกษาปีที่ 2 จึงหวังว่าจะให้ประโยชน์ทางด้าน Language ตามสมควร

 

ทางโรงเรียนขอขอใจอาจารย์ประยูรรัตน์ สถลสุต หัวหน้าวิชาภาษาอังกฤษ อาจารย์บุญมา ธชพงษ์ ผู้ช่วยหัวหน้าวิชาภาษาอังกฤษ และ MR. N.L. Davies อย่างมากที่ช่วยกันรวบรวมหนังสือนี้สำเร็จเรียบร้อยด้วยดี


หมวด: หนังสือหายาก
วันที่รับเข้า: 02/03/2018