ปิดบริการชั่วคราว วันที่ 15 มกราคม 2566

สำนักหอสมุดแห่งชาติปิดบริการชั่วคราวในวันที่ 15 มกราคม 2566
เนื่องจากการไฟฟ้านครหลวง เขตสามเสน จะดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้า
ขออภัยในความไม่สะดวก