ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสดโครงการ "Kids Inspiration" ปีที่ 5 ครั้งที่ 2


สำนักหอสมุดแห่งชาติขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน รับชมการถ่ายทอดสดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก "Kids Inspiration" ปีที่ 5 ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ "DIY เชิงเทียนจากช้อนพลาสติก" ผ่าน Facebook Live ของหอสมุดแห่งชาติ ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น.