ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสดโครงการ "Kids Inspiration" ปีที่ 5 ครั้งที่ 1

สำนักหอสมุดแห่งชาติขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน รับชมการถ่ายทอดสดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก "Kids Inspiration" ปีที่ 5 ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ "น้ำอบ น้ำปรุงคลายร้อนต้อนรับสงกรานต์" ผ่าน Facebook Live และ YouTube Live ของหอสมุดแห่งชาติ ในวันที่ 19 มีนาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องหนังสือเด็กและเยาวชน อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักหอสมุดแห่งชาติ