กิจกรรมการสำรวจเอกสารโบราณประเภทจารึก ณ พระอุโบสถวัดไก่เตี้ย กรุงเทพฯ

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30-16.30 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ดำเนินการสำรวจเอกสารโบราณประเภทจารึก ณ พระอุโบสถวัดไก่เตี้ย กรุงเทพมหานคร โดยเชิญ นายเทิม มีเต็ม ผู้ทรงคุณวุฒิกรมศิลปากร เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินงานครั้งนี้ ซึ่งคณะนักภาษาโบราณได้สำรวจ จัดทำสำเนาและถ่ายภาพจารึกบริเวณฐานทับเกษตรขององค์พระประธาน จำนวน 1 รายการ จากรูปอักษรที่ปรากฏในจารึก พบว่าเป็นอักษรไทยสุโขทัย เบื้องต้นจึงสันนิษฐานว่ามีอายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 20

       อนึ่ง คณะทำงานได้นำหนังสือแบบอักษรโบราณถวายแด่ท่านพระครูปลัดชาญชัย ชยธมฺโม เจ้าอาวาสวัดไก่เตี้ย เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิชาการทางด้านเอกสารโบราณ และท่านเจ้าอาวาสเมตตามอบให้นายอรัณ อ่อนจันทร์ อำนวยความสะดวกแก่คณะทำงานเป็นอย่างดีตลอดการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ สำนักหอสมุดแห่งชาติ ต้องขอขอบคุณกองโบราณคดีที่แจ้งข้อมูลให้ทราบมา ณ โอกาสนี้