กิจกรรม NLT EDUTAINMENT ปีที่ 2 ครั้งที่ 2

กิจกรรม NLT EDUTAINMENT ปีที่ 2 ครั้งที่ 2

วันที่ 14 ธ.ค. 61 เวลา 13.00 – 15.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ

จัดโครงการ NLT Edutainment ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 โดยในครั้งนี้

จัดเสวนาในหัวข้อ “130 ปี พระยาอนุมานราชธน และ 50 ปี

วันเปิดห้องสมุดอนุมานราชธน” ซึ่งได้รับความกรุณาจาก

อ.สุลักษณ์ ศิวรักษ์ (ส. ศิวรักษ์) และคุณกษิดิศ อนันทนาธร

ร่วมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติและผลงานของพระยา

อนุมานราชธน นักปราชญ์และนักการศึกษาคนสำคัญของไทย

ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมและเป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญของโลก

ณ ห้องวชิรญาณ 3 อาคาร 2 ชั้น 1 สำนักหอสมุดแห่งชาติ