กิจกรรม NLT Edutainment ปีที่ 2 ครั้งที่ 1

กิจกรรม NLT Edutainment ปีที่ 2 ครั้งที่ 1

วันนี้ (18 พฤศจิกายน 2561) เวลา 13.00-15.00น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ

กรมศิลปากร จัดกิจกรรม NLT Edutainment ปีที่ 2 ครั้งที่ 1 พบและพูดคุย

กับคุณแหม่ม-วีรพร นิติประภา นักเขียนดับเบิลซีไรต์หญิงคนแรก

ที่มาเล่าเรื่องราว แรงบันดาลใจ ในการสร้างสรรค์ผลงานเขียน

จนได้รับรางวัลซีไรต์ 2 สมัยซ้อน บรรยากาศเป็นไปด้วย

ความสนุกสนานและได้ความรู้ มีผู้สนใจเข้าร่วมจำนวนมาก