กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก จัดกิจกรรมสาธิตการจารใบลาน

กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก จัดกิจกรรมสาธิตการจารใบลาน

วันนี้ (2 พฤศจิกายน 2561) กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก

สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

จัดกิจกรรมสาธิตการจารใบลาน เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

ในงาน 230 ปี วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ซึ่งจะจัดขึ้น

ระหว่างวันที่ 2-11 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.30-21.30 น.