โรงเรียนเชิดเจิมศิลป์ เยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ

โรงเรียนเชิดเจิมศิลป์ เยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 31 ส.ค.61 เวลา 9.00-14.30 น. หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ ให้การต้อนรับ ครูและนักเรียน ระดับชั้นประถมปีที่ 2 จากโรงเรียนเชิดเจิมศิลป์ ที่มาเยี่ยมชมฯ จำนวน 40 คน โดยแบ่งเป็น ชาย 14 คน และหญิง 26 คน