ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบังฯ

วันที่ 22 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ

จำนวน 100 คน เป็นชาย 44 คน เป็นหญิง 56 คน อาจารย์ผู้หญิง 5 คน รวม 105 คน