หน้าตัวอย่าง หนังสือพิมพ์ศรีกรุง ปีที่ 9 ฉบับที่ 728 วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2471

< หน้าหลัก / หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ / หนังสือพิมพ์ศรีกรุง ปีที่ 9 ฉบับที่ 728 วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2471 >