จับโป๊ยล่อหั่น

จับโป๊ยล่อหั่น

เนื้อหาอย่างย่อ

พิมพ์ในการศพท่านน้อย ศรีธรรมกร มารดาเจ้าพระยามุขมนตรี (อวบ เปาโรหิตย์)


หมวด: หนังสือหายาก
หมวดรอง: -
ผู้แต่ง: อนุมานราชธน (ยง เสฐียรโกเศศ)
ปีที่พิมพ์: 2474
วันที่รับเข้า: 07/10/2021