< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / คู่มือการอ่านและแปลภาษาโบราณ : ภาษาบาลี >

คู่มือการอ่านและแปลภาษาโบราณ : ภาษาบาลี

คู่มือการอ่านและแปลภาษาโบราณ : ภาษาบาลี

เนื้อหาอย่างย่อ

โครงการจัดการองค์ความรู้เรื่องการอ่านและแปลภาษาโบราณ : ภาษาบาลี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓


หมวด: องค์ความรู้และสิ่งพิมพ์หอสมุดแห่งชาติ
ผู้แต่ง: กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์: 2563
วันที่รับเข้า: 21/09/2020