< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / (เวชศาสตร์) เวชชศาสตร์วัณณนา เล่ม 1 (ตำราแพทย์แบบเก่า) >

(เวชศาสตร์) เวชชศาสตร์วัณณนา เล่ม 1 (ตำราแพทย์แบบเก่า)

(เวชศาสตร์) เวชชศาสตร์วัณณนา เล่ม 1 (ตำราแพทย์แบบเก่า)

เนื้อหาอย่างย่อ

รวบรวมคัมภีร์หมอยาต่างๆ มี ๔ เล่มจบ เล่มนี้เป็นเล่ม ๑ กล่าวถึงคัมภีร์ฉันทศาสตร์ว่าด้วยการสั่งสอนหมอ และวิธีรักษาไข้คัมภีร์สรรพคุณว่าด้วยต้นไม้ใบยาและคุณโอสถ คัมภีร์ธาตุวิภังค์ว่าด้วยธาตุพิการและยาแก้ในกองธาตุ การรักษาโรคเตโชธาตุและวาโยธาตุพิการ อาโปธาตุพิการ และบถวีธาตุพิการ

๑๖๖ หน้า

เลขหมู่หนังสือ: ๖๑๕.๓๒ ส๘๓๙ว


หมวด: หนังสือหายาก
หมวดรอง: -
ผู้แต่ง: สุ่ม วรกิจพิศาส เรียบเรียง
ครั้งที่พิมพ์: 4
ปีที่พิมพ์: 2495
วันที่รับเข้า: 03/07/2020