< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / จรรยาบรรณของหนังสือพิมพ์ >

จรรยาบรรณของหนังสือพิมพ์

จรรยาบรรณของหนังสือพิมพ์

เนื้อหาอย่างย่อ

อนุสรณ์ ในงานพระราชทานเพลิงศพ

นายสง่า  วรรณดิษฐ์  ท.ม.

ณ สุสานหลวงวัดเทพศิรินทราวาส

๑๗  กันยายน  ๒๕๑๑

ประวัติความเป็นมาของกิจการหนังสือพิมพ์ในประเทศไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๖ ซึ่งเป็นยุคที่หนังสือพิมพ์มีเสรีภาพมากที่สุด รัชกาลที่ ๗ เป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ตลอดจนจรรยาบรรณของหนังสือพิมพ์ในยุคนั้น

บทความนี้บรรยายในที่ประชุมสัมมนาหนังสือพิมพ์เมื่อ ๒๔ กันยายน ๒๕๐๖

       ๓๙ หน้า

DDC: ๑๗๔.๙๐๙๗ จ๑๔๙ส 

 


หมวด: หนังสือหายาก
หมวดรอง: -
ผู้แต่ง: พระยาศราภัยพิพัฒ (เลื่อน ศราภัยวานิช)
ปีที่พิมพ์: 2511
วันที่รับเข้า: 15/05/2020