< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / บทลครพระราชพงษาวดารเรื่อง ท้าวเทพกระษัตรีย์ (ท้าวเทพกษัตรีย์) จ.ศ.1147 >

บทลครพระราชพงษาวดารเรื่อง ท้าวเทพกระษัตรีย์ (ท้าวเทพกษัตรีย์) จ.ศ.1147

บทลครพระราชพงษาวดารเรื่อง ท้าวเทพกระษัตรีย์ (ท้าวเทพกษัตรีย์) จ.ศ.1147

เนื้อหาอย่างย่อ

บทลครพระราชพงษาวดารเรื่อง ท้าวเทพกระษัตรีย์ จ.ศ.๑๑๔๗ (ประเสรีษฐ์ อักษร รจนา)

หน้าบทละครร้องของไทยเนื้อหาจากพระราชพงษาวดาร เมื่อพระยากลางถึงแก่กรรมพม่ายกทัพมาบุกเมืองถลาง คุณหญิงจันภรรยาพระยาถลางกับคุณอินน้องสาวชักชวนหญิงไทยสู้รบกับพม่าจนชนะ คุณหญิงจันได้รับพระราชทานฐานันดรเป็นท้าวเทพกษัตรีย์ คุณอินเป็นท้าวเทพสุนทร

๒๗ หน้า

เลขหมู่หนังสือ: ๘๙๕.๙๑๑๒ น๒๓๔บพท


หมวด: หนังสือหายาก
หมวดรอง: -
ผู้แต่ง: นราธิปประพันธ์พงศ์, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ
ปีที่พิมพ์: จ.ศ.1147 (พ.ศ. 2328)
วันที่รับเข้า: 24/05/2018