บทลคร ถึงพริกถึงขิง

บทลคร ถึงพริกถึงขิง

เนื้อหาอย่างย่อ

บทลครร้อง เรื่องถึงพริกถึงขิง (ประเสร็ษฐ์ อักษร รจนา) ร.ศ.๑๒๘ ชุดที่ ๑

๗๓ หน้า

เลขหมู่หนังสือ: ๘๙๕.๙๑๑๒ น๒๓๔บถ


หมวด: หนังสือหายาก
หมวดรอง: -
ผู้แต่ง: ประเสรีษฐ์ อักษร รจนา
ปีที่พิมพ์: ร.ศ.128 (พ.ศ. 2452)
วันที่รับเข้า: 24/05/2018