จดหมายเหตุ ร.ศ.112

จดหมายเหตุ ร.ศ.112

เนื้อหาอย่างย่อ

ที่ระลึก ในงานพระราชทานเพลิงศพ เสวกตรี พระอภิรักษ์อัมพรสถาน (ถึก เสมรสุนทร) วันที่ ๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๘๓ ณ สุสานวัดมกุฎกษัตริยาราม

นายหวล     พูนทวี  ธรรม  กองรังวัด  มาขอให้กรมศิลปากรช่วยหาเรื่องสำหรับพิมพ์เป็นที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ   พระอนุรักษ์อัมพรสถาน  (ถึก   เสมรสุนทร  ) ผู้เป็นบิดาของภรรยา  และแสดงความประสงค์อยากได้เรื่องเกี่ยวกับฝรั่งเศสรุกรานไทย  กรมศิลปากรจะแนะนำให้พิมพ์จดหมายเหตุ ร.ศ. 112 นายหวล  พูนทวีธรรม  ก็เห็นชอบด้วยจดหมายเหตุ  ร.ศ. 112 เป็นรายงานทัพ ของพระณรงค์วิชิต  ( เลื่อน  ณนคร)  เรียบเรียงถวายพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงพิชิตปรีชากร  ในฐานะที่ตนเป็นนายทัพหน้า  ข่าวต่อสู้กับกองทัพฝรั่งเศสที่เข้ามารุกรานไทยทางภาคอีสานเมื่อ ร.ศ. 112 พระณรงค์วิชิต ( เลื่อน  ณนคร )  เป็นผู้กล้าหาญและเข้มแข็งในการรบรักษาเกียรติศักดิ์ของชาติไทยเป็นอย่างดีรายงานที่เรียบเรียงก็กล่าว ความชัดเจนจนน่าอ่าน   นายโลก  ณ นคร  บุตรพระณรงค์วิชิต   ( เลื่อน  ณนคร )ได้นำสำเนาจดหมายเหตุรศ. 112 นั้นมาให้ไว้เป็นสมบัติของหอสมุดแห่งชาติ  เพื่อสะดวกแก่การสอบสวนค้นคว้านับว่า เป็นการช่วยบำรุงประโยชน์ส่วนรวมสมควรได้รับการสรรเสริญ   ข้อความในจดหมายเหตุ  ร.ศ. 112   นี้เฉพาะตั้งแต่หน้า 7 ถึงหน้า 10 นายณรงค์  วิชิตสาธุ    เอาคำเล่าของพระยาประชากิจกรจักร  ( แช่ม   บุนนาค )  มาแทรกไว้เพื่อให้เรื่องราวติดต่อกันจึงทำให้ดูเหมือนเดือนพฤษภาคมจะสำคัญแต่ความจริงตอนต้นว่า ด้วยกิจการที่พระยาประชากิจกรจักร  (  แช่ม  บุนนาค )  ส่วนตอนตั้งแต่หน้า 11 เป็นต้น  ไปเป็นเรื่องปฏิบัติการของพระณรงค์วิชิต(  เลื่อน  ณนคร )  เจ้าภาพได้ส่งประวัติ พระอภิรักษ์อัมพรสถาน  เสมรสุนทร   มาร่วมพิมพ์ไว้ในเล่มนี้   แล้วเป็นการรักษาเกียรติประวัติของพระอภิรักษ์อัมพรสถาน ไว้ชั่วกลนาน   

กรมศิลปากรขออนุโมทนากุศลวิทยาสงเคราะห์   ซึ่ง  นาย หวล  คุณทวีธรรม  พยายามบำเพ็ญมาโดยลำดับ  นับเป็นฝ่ายเพิ่มพูนหิตานุหิตประโยชน์   อันควรแก่ปัตตานุโมทนามัย  ของพระอนุรักษ์อัมพรไพศาล (  ถึก  เสมรสุนทร)   จงเป็นปัจจัยอำนวยสุขประโยชน์ สมมโนรถทุกประการ


หมวด: หนังสือหายาก
หมวดรอง: -
ผู้แต่ง: ณรงค์วิชิต, พระ (เลื่อน ณ นคร), เรียบเรียง
ปีที่พิมพ์: 2483
วันที่รับเข้า: 29/03/2018