< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / แบบสอนอ่านใหม่ เล่ม 5 สำหรับประถมปีที่ 6 >

แบบสอนอ่านใหม่ เล่ม 5 สำหรับประถมปีที่ 6

แบบสอนอ่านใหม่ เล่ม 5 สำหรับประถมปีที่ 6

เนื้อหาอย่างย่อ

นักเรียนต้องเป็นนักอ่าน นักอ่านเท่านั้นที่จะเป็นพหูสูตได้ นอกจากแบบเรียนจึงต้องมีแบบสอนอ่าน ที่อบรมไว้ให้นักเรียนชอบการอ่านไปแต่เล็กๆ แบตสอนอ่านมักทำเป็นชุดๆ เช่นชุดจรรยา ชุดประวัติศาสตร์ ชุดภูมิศาสตร์ ชุดกวีนิพนธ์ ชุดเบ็ดเตล็ด ฯลฯ ชุดหนึ่งๆ ก็มีหลายเล่มสำหรับให้อ่านชั้นละเล่ม แบบเรียนใหม่จะต้องมีแบบสอนอ่านประกอบด้วยชุดหนึ่ง ข้าพเจ้าจึงคิดทำขึ้น เพื่อให้เหมาะแก่มหาชนใช้ คือให้ได้ความรู้รอบตัวที่ทุกคนต้องรู้ และราคาย่อมเยาว์ตามแนวความประสงค์ของแบบเรียนใหม่นั่นเอง ให้ชื่อว่าแบบสอนอ่านใหม่ ข้าพเจ้าเชื่อว่าการอบรมพลเมือง มันเป็นไปในทางอบรมให้มีน้ำใจเป็นนักวิทยาศาสตร์ เป็นนักกีฬา และเป็นพลเมืองดี ประการต้นจะให้คนอยู่ในอำนาจแห่งเหตุ และประการที่๒ ที่๓ จะให้คนเป็นมนุษย์ที่ไว้ใจได้ ถ้าใครประกอบด้วยคุณธรรมทั้ง๓ ประการนี้แล้ว ผู้นั้นจะเป็นนายหรือเป็นบ่าว เป็นเจ้าหรือเป็นข้า ก็ควรใช้ได้ทั้งนั้น ข้าพเจ้าปรุงแบบสอนอ่านชุดนี้ขึ้นโดยความมุ่งหมายเช่นว่านั้น และให้ทั้งชุดมี๗ เล่ม สำหรับอ่านแต่ชั้นประถม๒ ถึงประถม๖ กับต่อยอดอีก ๒เล่ม สำหรับผู้จบประถม๔ แล้ว ขึ้นเรียนมัธยมจะได้มีอ่านจนจบมัธยมต้นคือมัธยม ๔ หนังสือนี้ไม่ปรารถนาจะบรรจุ วิชาสารพัตรอย่าง ต้องการแต่จะปฏิบัติความมุ่งหมายดังกล่าวแล้วเท่านั้น แต่ถ้าหนังสือนี้ให้ผลสมความมุ่งหมาย หนังสือนี้ก็ยอมจะเตรียมเด็กไว้เป็นอย่างดี เพื่อเป็นพลเมืองในอนาคตของสยาม


หมวด: หนังสือหายาก
หมวดรอง: -
วันที่รับเข้า: 05/03/2018