< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / แบบเรียนสำหรับชั้นอนุบาล ชุดภาพสัตว์ >

แบบเรียนสำหรับชั้นอนุบาล ชุดภาพสัตว์

แบบเรียนสำหรับชั้นอนุบาล ชุดภาพสัตว์

เนื้อหาอย่างย่อ

เนื่องด้วยแบบเรียนสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลยังมีน้อยองค์การค้าของคุรุสภาเห็นเป็นการสมควรจะได้ส่งเสริมให้มีหนังสือดังกล่าว จึงได้มอบให้ นางเบญจา แสงมลิ พ.ม. Kindergarten Teacher Diploma (Japan) Childhood education& Child Psychology Dip.(Japan) Certificate in Elementary Curriculum (U.S.A) และร้อยโท ม.ล.แสวง กำภู ว.ท. จัดทำหนังสือชุดภาพสัตว์นี้ขึ้นหวังว่าคงเป็นประโยชน์แก่การศึกษาในชั้นอนุบาล


หมวด: หนังสือหายาก
หมวดรอง: -
วันที่รับเข้า: 05/03/2018