< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / แบบเรียนอังกฤษเขียนอ่านเบื้องต้น >

แบบเรียนอังกฤษเขียนอ่านเบื้องต้น

แบบเรียนอังกฤษเขียนอ่านเบื้องต้น

เนื้อหาอย่างย่อ

แบบเรียนนี้ข้าพเจ้าพยายามเรียบเรียงเพื่อให้เหมาะแก่การสอนนักเรียนในชั้นต้น ถ้าหากมีที่ยังบกพร่องผิดพลาด ข้าพเจ้าขอความกรุณารับความทักท้วง เพื่อจะได้แก้ให้ถูกดียิ่งขึ้นในคราวที่จะพิมพ์ต่อไป และขอขอบพระคุณล่วงหน้าไว้ด้วย การเขียนอังกฤษควรใช้ดินสอดำก่อนดีกว่า เมื่อเขียนได้คล่องแล้วจึงใช้หมึกปากกา ขอได้ทำความเข้าใจไว้ด้วยว่า บางคำไม่มีที่ใช้และไม่มีความหมายนอกจากใช้เป็นหลักในการสอนอ่านและเขียนเท่านั้น การเขียนบอกควรเลือกคำที่ใช้กันมากและควรบอกความหมายให้นักรียนจดไว้ท่องด้วย อนึ่งแบบหัดคัดอังกฤษนั้นปรากฎว่ามีอยู่หลายอย่างด้วยกัน ขอได้พิจารณาเลือกใช้ตามควร ในการเขียนคำบอกควรให้นักเรียนคนหนึ่งเขียนที่กระดานดำ นอกนั้นเขียนลงในกระดาษ เสร็จแล้วถามนักเรียนว่าที่เขียนในกระดานดำมีผิดที่ไหนบ้าง ให้ถามตั้งแต่คำแรกเป็นลำดับไป ถ้าใครเห็นผิดให้เดินไปแก้ไขในกระดานดำทีละคน จนกว่าจะถูกต้องหมด การอ่านถ้ามีนักเรียนมากควรให้อ่านพร้อมกันบ้าง คือให้ว่าตามที่ครูออกเสียงให้ฟัง นักเรียนจะได้มีเวลาฝึกซ้อมอ่านมากขึ้นทั้งทำให้หมดความประหม่ากลัวได้ การอ่านควรอ่านทวนและซ้อมคำที่เรียนแล้วบ้าง อย่าถือว่าเป็นการเสียเวลา เพราะนักเรียนจะได้รับความรู้ชัดแจ้งยิ่งขึ้น ไม่ใช่ได้หน้าลืมหลัง ต้องให้นักเรียนได้หลักมั่นคง คำบางคำยากมากและบางคำอ่านได้หลายเสียงควรได้รับคำอธิบายเป็นพิเศษ.


หมวด: หนังสือหายาก
วันที่รับเข้า: 04/03/2018