< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / แบบเขียนจดหมายภาษาอังกฤษด้วยตนเอง มีคำองกฤษ คำอ่าน คำแปล และประโยคเปรียบเทียบ >

แบบเขียนจดหมายภาษาอังกฤษด้วยตนเอง มีคำองกฤษ คำอ่าน คำแปล และประโยคเปรียบเทียบ

แบบเขียนจดหมายภาษาอังกฤษด้วยตนเอง มีคำองกฤษ คำอ่าน คำแปล และประโยคเปรียบเทียบ

เนื้อหาอย่างย่อ

บบเขียนจดหมายภาษาอังกฤษ นี้ ผู้เขียนได้ดัดแปลงใหม่บ้าง และเหมาะกับกาลสมัย แบบเขียนชนิดนี้ นอกจากจะแจ้งตำบาลที่อยู่ของท่านอย่างชัดเจนแล้ว ยังเป็นการเหมาะในการเซ็นนามท้ายจดหมายด้วย ซึ่งบางท่านเซ็นนามอ่านไม่ออก ทำให้ผู้อ่านกว่าจะทราบว่าใครเป็นผู้เขียนมาก็ต้องอ่านเสียจนจบเรื่อง เว้นบิดามารดากับบุตร์เท่านั้น ที่พอจะทราบได้ก่อนอ่าน โดยที่จำเป็นจ้องสื่อสาส์นถึงกันอยู่เสมอ

            ฉะนั้นจึงหวึงเป็นอย่างยิ่งว่า แบบเขียนจดหมายภาษาอังกฤษนี้ คงให้ประโยชน์ต่อท่านบ้านไม่มากก็น้อย


หมวด: หนังสือหายาก
หมวดรอง: -
วันที่รับเข้า: 02/03/2018