หน้าหลัก

บริษัท ทรีโอ เทรดดิ้ง จำกัด มอบผ้าแลคซีนและหนังเทียมให้หอสมุดแห่งชาติ


บริษัท ทรีโอ เทรดดิ้ง จำกัด มอบผ้าแลคซีนและหนังเทียมให้หอสมุดแห่งชาติ วันที่ ๑๑ ธันวาคม  ๒๕๖๑ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ (นางสาวกนกอร ศักดาเดช) รับมอบผ้าแลคซีน และหนังเทียม จากบริษัท ทรีโอ เทรดดิ้ง จำกัด จำนวน ๒๑๓ ม้วน...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

พิธีเปิดนิทรรศการ เรื่อง “ภูมิราชา : ภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน ๕ ธันวาคม วันดินโลก”


พิธีเปิดนิทรรศการ เรื่อง “ภูมิราชา : ภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน ๕ ธันวาคม วันดินโลก” วันอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานเปิดนิทรรศการ เรื่อง “ภูมิราชา : ภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน ๕ ธันวาคม...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตศึกษาดูงาน ณ แห่งชาติ


มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตศึกษาดูงาน ณ แห่งชาติ วันที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 - 11.00 น. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ และบรรณารักษศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏภูเก็ต นำอาจารย์และนักศึกษาจำนวน 17 คน เข้าศึกษาดูงาน...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

สำนักหอสมุดแห่งชาติ รับมอบหนังสือสมุดภาพจากบริษัทสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด


สำนักหอสมุดแห่งชาติ รับมอบหนังสือสมุดภาพจากบริษัทสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11. 00 น. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ (นางสาวกนกอร ศักดาเดช) รับมอบหนังสือสมุดภาพ ZHENG HE จำนวน 141 เล่ม...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

สำนักจดหมายเหตุแห่งชาติ ศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ


สำนักจดหมายเหตุแห่งชาติ ศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 สำนักจดหมายเหตุแห่งชาตินำบุคลากรในสังกัด จำนวน 12 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กิจกรรมนำชมหอดำรงราชานุภาพ ประจำวันที่ 27 พ.ย. 61


กิจกรรมนำชมหอดำรงราชานุภาพ ประจำวันที่ 27 พ.ย. 61 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 -15.00 น. หอสมุดดำรงราชานุภาพ ให้การต้อนรับและนำชมคณะข้าราชการจากกระทรวงมหาดไทย นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ตรวจสอบสภาพเอกสารโบราณ ณ วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร


กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ตรวจสอบสภาพเอกสารโบราณ ณ วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร วันที่ 26พฤศจิกายน 2561วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร โดย พระมหาสมภพ สมฺภโว...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

โครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2562 (สรุปผลการดำเนินงาน)


โครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2562 (สรุปผลการดำเนินงาน) วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ดำเนินโครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2562...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) ศึกษาดูงาน ณ กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ


โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) ศึกษาดูงาน ณ กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 - 12.00 น. โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) นำนักศึกษาช่างฝีมือลายรดน้ำจำนวน 5 คน และอาจารย์ผู้ควบคุม จำนวน...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

โครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2562 (19 - 25 พ.ย.61)


โครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2562 (19 - 25 พ.ย.61) วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ดำเนินโครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2562...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กิจกรรม NLT Edutainment ปีที่ 2 ครั้งที่ 1


กิจกรรม NLT Edutainment ปีที่ 2 ครั้งที่ 1 วันนี้ (18 พฤศจิกายน 2561) เวลา 13.00-15.00น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร จัดกิจกรรม NLT Edutainment ปีที่ 2 ครั้งที่ 1 พบและพูดคุย กับคุณแหม่ม-วีรพร นิติประภา...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

มูลนิธิ เล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ กลุ่มรักษ์เขาชะเมา และโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" เยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ


มูลนิธิ เล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ กลุ่มรักษ์เขาชะเมา และโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" เยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 มูลนิธิ เล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ พาคณะนักเรียน นักศึกษาจากกลุ่มรักษ์เขาชะเมาและโรงเรียนแกลง "...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

คณาจารย์และนักเรียนจาก 3 โรงเรียน เยี่ยมชมหอสมุดดำรงราชานุภาพ


คณาจารย์และนักเรียนจาก 3 โรงเรียน เยี่ยมชมหอสมุดดำรงราชานุภาพ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ระหว่างเวลา 13.00 - 15.00 น. คณะอาจารย์จากชมรมครูเก่าของโรงเรียนบดินทร์เดชา คณะครูเก่าและนักเรียนเก่าโรงเรียนเทพศิรินทร์...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ได้รับบริจาคเอกสารโบราณประเภทคัมภีร์ใบลาน อักษรธรรมล้านนา


กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ได้รับบริจาคเอกสารโบราณประเภทคัมภีร์ใบลาน อักษรธรรมล้านนา วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

คณะผู้เข้าอบรมการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 58 เข้าเยี่ยมชมหอสมุดดำรงราชานุภาพ


คณะผู้เข้าอบรมการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 58 เข้าเยี่ยมชมหอสมุดดำรงราชานุภาพ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ผู้อำนวยการสถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย  นำคณะผู้เข้าอบรมการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 58 เข้าเยี่ยมชมหอสมุดดำรงราชานุภาพ...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กิจกรรมสาธิตการจารใบลาน 2-11 พ.ย. 61


กิจกรรมสาธิตการจารใบลาน 2-11 พ.ย. 61 กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมสาธิตการจารใบลาน วันที่ 2-11 พฤศจิกายน 2561 เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ในงาน 230 ปี วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ


มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 - 15.00 น. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำอาจารย์และนักศึกษา...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ขอเชิญชมนิทรรศการพิเศษ เนื่องในงานรำลึก ๒๕๐ ปี แห่งการสถาปนากรุงธนบุรี


ขอเชิญชมนิทรรศการพิเศษ เนื่องในงานรำลึก ๒๕๐ ปี แห่งการสถาปนากรุงธนบุรี ขอเชิญชมนิทรรศการพิเศษ เนื่องในงานรำลึก ๒๕๐ ปี แห่งการสถาปนากรุงธนบุรี เรื่อง “๒๕๐ ปี กรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร” ระหว่างวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๕ มกราคม...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ผอ.สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายและคณะผู้บริหารฯ เข้าเยี่ยมชมหอสมุดดำรงราชนุภาพ


ผอ.สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายและคณะผู้บริหารฯ เข้าเยี่ยมชมหอสมุดดำรงราชนุภาพ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.00 น. นายยุทธนา ป่าไม้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และคณะผู้บริหารฯ...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

โครงการส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก Kids Inspiration ปีที่ 2 ครั้งที่ 1


โครงการส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก Kids Inspiration ปีที่ 2 ครั้งที่ 1 วันเสาร์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ จัดโครงการส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก Kids Inspiration เสาร์สนุก สุขหรรษา ปีที่ 2 ครั้งที่ 1 โดย...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

Pages