ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ รับมอบหนังสือแปลจากอาจารย์ ม.ศิลปากร และนายเฟลิกซ์ ฟิล์ม

วันที่ 6 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. นางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ  รับมอบหนังสือแปล “ศิลปะและหัตถศิลป์ในสยาม” จำนวน 2 ชุด จาก ศาสตราจารย์ ดร. กรกช อัตตวิริยะนุภาพ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และนายเฟลิกซ์ ฟิล์ม เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวาระ 160 ปี ความสัมพันธ์เยอรมัน-ไทย 80 ปี และเพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับศิลปะลายรดน้ำของไทยในมุมมองของคาร์ล เดอห์ริง นักประวัติศาตร์ศิลปะและนักโบราณคดีชาวเยอรมัน พร้อมเยี่ยมชมห้องหนังสือหายาก ห้องเอกสารโบราณ ห้องหนังสือประเทศไทย ราชกิจจานุเบกษา และหนังสือนานาชาติ