ผู้อำนวยการห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่สถาบันเข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 14.00-15.30 น. ผู้อำนวยการห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่สถาบัน จำนวน 14 คน เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ เพื่อเรียนรู้การบริการเอกสารโบราณ หนังสือหายาก หนังสือพิมพ์ภาษาจีน และหนังสือภาษาจีน รวมถึงร่วมแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างกัน