ข้อมูล eBook

  • [title]

ชื่อ: Know Covid รู้ทันโควิด

หมวดหลัก: NLT We Care

ขนาดไฟล์: 9 539 860.00ไบต์

คงเหลือ: 99999

เนื้อหา

Know Covid รู้ทันโควิด เป็นโครงการที่จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโควิด 19 (Covid-19) ทั้งการป้องกันและปฏิบัติตน เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค และร่วมกันฝ่าฟันวิกฤตครั้งนี้ให้ผ่านไปได้ด้วยดี

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
29/06/2021 - 00:17
30/05/2021 - 00:19
26/05/2021 - 00:10
20/05/2021 - 00:44
07/05/2021 - 00:19
04/05/2021 - 00:18
04/05/2021 - 00:18
29/04/2021 - 00:35
03/05/2021 - 00:41