ตำราแมว

เนื้อหาอย่างย่อ

ว่าด้วยลักษณะและคุณของแมวที่ดี 17 ประเภท ลักษณะของสุนัขที่ดี และลักษณะแมวอันมีคุณประเสริฐตามตำราของนายบุญศรีเสมียน 22 ประเภท


หมวด: เอกสารโบราณ
หมวดรอง: -
ผู้แต่ง: กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์: 2460
วันที่รับเข้า: 27/09/2023