< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / หนังสือนำชมอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ Sri Thep Historical Park >

หนังสือนำชมอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ Sri Thep Historical Park

หนังสือนำชมอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ Sri Thep Historical Park

เนื้อหาอย่างย่อ

รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ รวมถึงความสำคัญของพื้นที่ในแถบเพชรบูรณ์ตอนใต้ ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย สมัยประวัติศาสตร์ในยุควัฒนธรรมทวารวดี ยุครับวัฒนธรรมจากเขมรโบราณ และหลักฐานที่สัมพันธ์กับชุมชนอื่น ๆ ในแถบอีสานและภาคกลางของไทยตลอดจนโบราณสถาน โบราณวัตถุสำคัญ รวมทั้งจารึกเมืองศรีเทพ


หมวด: หนังสือกรมศิลปากร
หมวดรอง: -
ISBN: 974-418-114-1
ผู้แต่ง: ธาดา สังข์ทอง
ปีที่พิมพ์: 2544
วันที่รับเข้า: 21/09/2023