หน้าหลัก

มหาวิทยาลัยศรีปทุมเยี่ยมชมและฟังการบรรยายพิเศษที่หอสมุดดำรงราชานุภาพ


มหาวิทยาลัยศรีปทุมเยี่ยมชมและฟังการบรรยายพิเศษที่หอสมุดดำรงราชานุภาพ วันที่ 19 กรกฎาคม 2561เวลา 13.15 - 15.50 น.คณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม จำนวน 50 คน...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมเยี่ยมชมสำนักหอสมุดแห่งชาติ


สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมเยี่ยมชมสำนักหอสมุดแห่งชาติ วันที่ 20 กรกฏาคม 2561 เวลา 9.00 น. สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมนำบุคลากรผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด และการบริการข้อมูลข่าวสารสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมเข้าเยี่ยมชม ...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

พิธีส่งและรับมอบสำเนาหนังสือพิมพ์จีน


พิธีส่งและรับมอบสำเนาหนังสือพิมพ์จีน วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.30 น. อธิบดีกรมศิลปากร (นายอนันต์ ชูโชติ) รองอธิบดีกรมศิลปากร (นางประนอม คลังทอง) และผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ (นางสาวกนกอร ศักดาเดช)...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

โครงการ "เครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนามาตรฐานงานบริการ ISSN ISBN จดแจ้งการพิมพ์"


โครงการ "เครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนามาตรฐานงานบริการ ISSN ISBN จดแจ้งการพิมพ์" วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 น. รองอธิบดีกรมศิลปากร นางประนอม คลังทอง กรุณามาเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ เรื่อง "...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

โครงการ "การพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดดิจิทัลเพื่อจัดเก็บหนังสือหายากในประเทศไทย"


โครงการ "การพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดดิจิทัลเพื่อจัดเก็บหนังสือหายากในประเทศไทย" วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 น. นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร พร้อมด้วยนางประนอม คลังทอง รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานเปิดโครงการ "...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กิจกรรม NLT EDUTAINMENT ครั้งที่ 9


กิจกรรม NLT EDUTAINMENT ครั้งที่ 9 วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 – 15.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ จัดกิจกรรม NLT Edutainment ครั้งที่ 9 ณ ห้องบริการเทคโนโลยีสารสนเทศฯ อาคาร 1 ชั้น 1 โดยมีผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ (...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กิจกรรมเยี่ยมชมหอสมุดดำรงราชานุภาพ


วันที่ 12 ก.ค.61 เวลา 9.00 - 10.30 น. แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ คุณมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข และคณะ เข้าเยี่ยมชมหอสมุดดำรงราชานุภาพ​
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

โครงการบริการความรู้สู่ชุมชน : พัฒนาเครือข่ายห้องสมุดกิจกรรมนำอ่านของหอสมุดแห่งชาติ ประจำปี 61 ณ จ.ตรัง


โครงการบริการความรู้สู่ชุมชน : พัฒนาเครือข่ายห้องสมุดกิจกรรมนำอ่านของหอสมุดแห่งชาติ ประจำปี 61 ณ จ.ตรัง วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ (นางสาวกนกอร ศักดาเดช)...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

โครงการส่งเสริมการอ่านสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี 61 “สุขภาพดีสร้างได้ ในยุคดิจิทัล”


โครงการส่งเสริมการอ่านสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี 61 “สุขภาพดีสร้างได้ ในยุคดิจิทัล” วันที่ 10 ก.ค.61 เวลา 13.00 น. นางประนอม คลังทอง รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการอ่านสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี 2561...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กิจกรรมสำรวจและดูแลรักษาเอกสารโบราณ จ.นครสวรรค์ (8 ก.ค.61)


กิจกรรมสำรวจและดูแลรักษาเอกสารโบราณ จ.นครสวรรค์ (8 ก.ค.61) วันที่ 8 ก.ค. 2561 สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก จัดกิจกรรมสำรวจและดูแลรักษาเอกสารโบราณ ณ วัดบ้านแก่ง อำเภอเมือง...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กิจกรรมสำรวจและดูแลรักษาเอกสารโบราณ จ.นครสวรรค์ (7 ก.ค.61)


กิจกรรมสำรวจและดูแลรักษาเอกสารโบราณ จ.นครสวรรค์ (7 ก.ค.61) วันที่ 7ก.ค. 2561 สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก จัดกิจกรรมสำรวจและดูแลรักษาเอกสารโบราณ ณ วัดบ้านแก่ง อำเภอเมือง...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กิจกรรมสำรวจและดูแลรักษาเอกสารโบราณ จ.นครสวรรค์ (6 ก.ค.61)


กิจกรรมสำรวจและดูแลรักษาเอกสารโบราณ จ.นครสวรรค์ (6 ก.ค.61) วันที่ 6 ก.ค. 2561 สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก จัดกิจกรรมสำรวจและดูแลรักษาเอกสารโบราณ ณ วัดบ้านแก่ง อำเภอเมือง...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กิจกรรมสำรวจและดูแลรักษาเอกสารโบราณ จ.นครสวรรค์ (5 ก.ค.61)


กิจกรรมสำรวจและดูแลรักษาเอกสารโบราณ จ.นครสวรรค์ (5 ก.ค.61) วันที่ 5 ก.ค. 2561สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก จัดกิจกรรมสำรวจและดูแลรักษาเอกสารโบราณ ณ วัดบ้านแก่ง อำเภอเมือง...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

การบรรยายและเสวนาเรื่อง "Smart Library: การบริการของห้องสมุดยุคใหม่ เพื่อรองรับประเทศไทย 4.0"


การบรรยายและเสวนาเรื่อง "Smart Library: การบริการของห้องสมุดยุคใหม่ เพื่อรองรับประเทศไทย 4.0" วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 8.30– 16.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ โดยกลุ่มบริการทรัพยากรสารสนเทศ จัดการบรรยายและเสวนาเรื่อง "Smart...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กิจกรรมสำรวจและดูแลรักษาเอกสารโบราณ จ.นครสวรรค์ (4 ก.ค.61)


กิจกรรมสำรวจและดูแลรักษาเอกสารโบราณ จ.นครสวรรค์ (4 ก.ค.61) วันที่ 4 ก.ค. 2561 สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก จัดกิจกรรมสำรวจและดูแลรักษาเอกสารโบราณ ณ วัดบ้านแก่ง อำเภอเมือง...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กิจกรรมทวีปัญญา ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒


หอวชิราวุธานุสรณ์ สังกัดสำนักหอสมุดแห่งชาติ ได้จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ กิจกรรมทวีปัญญา ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ การอภิปรายและแสดงลิเกทรงเครื่อง เรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน พิพากษานางวันทอง ในวันพุธที่ ๔ ก.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับเอกสารโบราณ จ.นครสวรรค์


กิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับเอกสารโบราณ จ.นครสวรรค์ วันที่ 3 ก.ค. 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับเอกสารโบราณ...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

ขอแสดงความยินดีกับข่าวการพบตัวน้องๆ และโค้ชทีมหมูป่าอคาเดมี


ขอแสดงความยินดีกับข่าวการพบตัวน้องๆ และโค้ชทีมหมูป่าอคาเดมี สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร ขอแสดงความยินดีกับข่าวการพบตัวน้องๆ นักเตะเยาวชนและโค้ชทีมหมูป่าอคาเดมี ทั้ง 13 คน  ตอนนี้ทุกคนปลอดภัยแล้ว...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

กิจกรรม "อ่านเป็น เล่นสนุก สร้างความสุข ให้ทุกคน" ครั้งที่ 2


กิจกรรม "อ่านเป็น เล่นสนุก สร้างความสุข ให้ทุกคน" ครั้งที่ 2 วันที่ 29 มิถุนายน 2561 สำนักหอสมุดแห่งชาติ จัดกิจกรรม "อ่านเป็น เล่นสนุก สร้างความสุข ให้ทุกคน" ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติ...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

โครงการบรรยาย-อภิปราย เนื่องในวันสุนทรภู่ ปี 61


โครงการบรรยาย-อภิปราย เนื่องในวันสุนทรภู่ ปี 61 วันที่ 26 มิ.ย.61 เวลา 13.30 น. นายอนันต์ ชูโชติ (อธิบดีกรมศิลปากร) เป็นประธานเปิดการบรรยาย-อภิปราย เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปี 2561ฃ ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ ...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

Pages