ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: ตำนานพระธาตุพนม

หมวดหลัก: หนังสือหายาก

ขนาดไฟล์: 9 867 540.00ไบต์

คงเหลือ: 99999

เนื้อหาอีบุ๊ค

พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ อำมาตย์โทพระยาประจันตประเทศธานี (โง้นคำพรหมสาขา) มีประวัติผู้ตาย โดยเนื้อหาเกี่ยวกับบันทึกเรื่องราวการกำเนิดพระธาตุพนมตั้งแต่สมัยสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระอานนท์ได้เสด็จมาโปรดในดินแดนสุวรรณภูมิถึงแถบลุ่มแม่น้ำโขง นอกจากนี้ยังมีประวัติ พระยาประจันตประเทศธานี ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร